Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dane konktaktowe

Urząd Miejski w Wołowie
ul. Rynek 34
56-100 Wołów

GODZINY PRACY: 

Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek: od 7.30 do 15.30.

Wtorek : od 8.00 do 16.00

Brak opisu obrazka

Sekretariat 
Tel.: 71 319 13 05
Fax: 71 319 13 03
sekretariat@wolow.pl

Burmistrz
Dariusz Chmura – burmistrz@wolow.pl, 71 319 13 05

Burmistrz Gminy Wołów przyjmuje interesantów w każdy wtorek od godz. 12:00.

 Z-ca Burmistrza    
Jan Janas - jan.janas@wolow.pl, 71 319 13 05

Sekretarz
Anna Brodziak-Cisak - sekretarz@wolow.pl, 71 319 13 05

Punkt Obsługi Klienta
Anna Woźny - 71 319 13 00

Biuro Rady Miejskiej
Katarzyna Pieczonka - katarzyna.pieczonka@wolow.pl, 71 319 13 02,
Magdalena Przybytek - magdalena.przybytek@wolow.pl, 71 319 13 11
 

Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich  
org@wolow.pl
Anna Mądrzycka - 71 319 13 28

Kadry     
Wanda Zdych - 71 319 13 32
Małgorzata Malinowska - 71 319 13 07

Zamówienia publiczne
Karolina Pasek - 71 319 13 39
Anna Mykowska - 71 319 13 44

Archiwum
Anna Wojtyna - 71 319 13 29
Anna Woźny - 71 319 13 00
          
Dowody Osobiste i Biuro Ewidencji Ludności
bed@wolow.pl
Danuta Granat - 71 319 13 23
Katarzyna Antkowiak - 71 319 13 22
 

Urząd Stanu Cywilnego
Ewa Olcha - ewa.olcha@wolow.pl, 71 319 13 01 
Małgorzata Malinowska - 71 319 13 26

Referat Informatyczno-Telekomunikacyjny
rit@wolow.pl
Jan Pluta - 71 319 13 37
Łukasz Brosch - 71 319 13 36

Pełnomocnik Burmistrza ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień    
gkrpawolow@op.pl
Anna Mądrzycka - 71 389 14 95

Wydział Infrastruktury Technicznej i Inwestycji
Artur Garbera - artur.garbera@wolow.pl71 319 13 35
Aleksander Korcz - aleksander.korcz@wolow.pl, 71 319 13 34 
Krzysztof Nawój - krzysztof.nawoj@wolow.pl, 71 319 13 20
Paweł Jastrzębski - pawel.jastrzebski@wolow.pl, 71 319 13 47
Anna Lis - anna.lis@wolow.pl, 71 319 13 46
Barbara Zajdel-Kikut - barbara.zajdel-kikut@wolow.pl, 71 319 13 50

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
wgn@wolow.pl
Monika Skopowska - monika.skopowska@wolow.pl, 71 319 13 15
Katarzyna Wargosz - katarzyna.wargosz@wolow.pl, 71 319 13 14
Zdzisława Malik - zdzislawa.malik@wolow.pl, 71 319 13 16
Marek Krasowski - marek.krasowski@wolow.pl, 71 319 13 45
Daniela Osińska - daniela.osinska@wolow.pl, 71 319 13 24

Wydział Środowiska i Rolnictwa           
wsr@wolow.pl

Agnieszka Krupa - agnieszka.krupa@wolow.pl, 71 319 13 53
Ewa Teper - ewa.teper@wolow.pl, 71 319 13 12
Agnieszka Dunal - agnieszka.dunal@wolow.pl 71 319 13 21
Monika Kornaj - monika.kornaj@wolow.pl 71 319 13 13

Wydział Zasobów Lokalowych
wzl@wolow.pl    
Krzysztof Karpiuk - krzysztof.karpiuk@wolow.pl, 71 319 13 63
Helena Dunal - helena.dunal@wolow.pl, 71 319 13 60
Łukasz Jelec - lukasz.jelec@wolow.pl 71 319 13 62
Joanna Wojciechowska - joanna.wojciechowska@wolow.pl, 71 319 13 61
Ewa Świerzbińska - ewa.swierzbinska@wolow.pl, 71 319 13 51
Ewa Pęcharska - ewa.pecharska@wolow.pl, 71 319 13 64

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Pomocy Społecznej
wes@wolow.pl
Renata Studenna - renata.studenna@wolow.pl, 71 319 13 59
Marzanna Koczuk  - marzanna.koczuk@wolow.pl, 71 319 13 17
Paulina Piotrowska - paulina.piotrowska@wolow.pl , 71 319 13 08

Ewidencja Działalności Gospodarczej 
Małgorzata Ostrowska - malgorzata.ostrowska@wolow.pl, 71 319 13 42

Kasa zapomogowo-pożyczkowa 
Anna Wojtyna - 71 319 14 35
Małgorzata Ostrowska - 71 319 13 42
 

Wydział Spraw Społecznych
Patrycja Olech - patrycja.olech@wolow.pl, 71 319 13 52,
Natalia Kasperke - natalia.kasperke@wolow.pl, 71 319 13 52,
Małgorzata Krzeszowska - malgorzata.krzeszowska@wolow.pl, 71 319 13 19

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
wks@wolow.pl

Emilia Borzyńska - emilia.zajac@wolow.pl, 71 319 13 18
Edward Łysuniec - edward.lysuniec@wolow.pl, 71 319 13 18
Tomasz Krawiec - tomasz.krawiec@wolow.pl 71 319 13 33
 

Pełnomocnik Burmistrza ds. Polityki Senioralnej:
Eugeniusz Stańczak - eugeniusz.stanczak@wolow.pl, 71 319 13 30

Biuro Kontroli i Audytu

Anna Kulesz - anna.kulesz@wolow.pl  71 319 14 34

Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

bbz@wolow.pl
Anna Rzeszowska - anna.rzeszowska@wolow.pl, 71 319 13 25
Piotr Herejczak - piotr.herejczak@wolow.pl, 71 319 13 38
Mateusz Kruszniewicz - mateusz.kruszniewicz@wolow.pl 71 319 13 65

 

Wydział Finansów i Budżetu

Brak opisu obrazka
finanse@wolow.pl

Referat Budżetu

Skarbnik
Anna Bandoch - skarbnik@wolow.pl
Tel.: 71 319 13 05
Fax: 71 319 13 03


Aneta Skorupska - 71 319 14 02
Beata Sieklicka - 71 319 14 02

Ewa Jankowska - 71 319 14 03
Barbara Zdeb - 71 319 14 00 


Regina Czech - 71 319 14 04
Alicja Dobrowolska - 71 319 13 67
Aleksandra Popiel - 71 319 14 05
Wioleta Niedźwiecka - 71 319 14 04

Referat Podatków Lokalnych
Agnieszka Bryja - 71 319 14 11


Podatki
Lucyna Dumańska - 71 319 14 12
Katarzyna Kowaluk - 71 319 14 14
Magdalena Golczyńska - 71 319 14 13
 

Księgowość podatkowa:
Maria Janas - 71 319 14 15
Magdalena Wróblewska - 71 319 14 17


Egzekucja:
Magdalena Szymczyk - 71 319 14 37


Podatki FAX - 71 319 14 21

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wymiar:
Roksana Bołdyn - 71 319 14 34
Agnieszka Kulik - 71 319 14 18

Księgowość podatkowa:
Beata Andrzejewska - 71 319 14 19

Stanowisko ds. ulg podatkowych i pomocy publicznej:
Joanna Tymczyszyn - 71 319 14 09

Referat Budżetu, Edukacji i Sportu
Anna Krzemień - 71 319 14 07
Joanna Trymbulak - 71 319 14 30
Katarzyna Ziombra - 71 319 14 31
Edyta Bagińska 71 319 14 32
Bożena Napiórkowska - 71 319 14 06
Dominika Małek - 71 319 14 08
Agata Barszcz - 71 319 14 33
Ewa Hruzd - 71 319 14 10
Magdalena Radke - 71 319 14 20

Wersja XML