Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rodzinne konkursy z okazji Dnia Seniora

Kopia Kopia ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU!.png

Z okazji II Wołowskiego Miesiąca Seniora ogłaszamy dwa rodzinne konkursy w których do wygrania jest weekendowy pobyt w Polanicy Zdrój oraz nagrody rzeczowe.

Zachęcamy uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z terenu Gminy Wołów do wzięcia udziału w naszych dwóch konkursach: "Uczę seniora obsługi telefonu, komputera, tabletu” oraz "Rodzinny Dzień Seniora". 
W pierwszym z nich uczniowie mają za zadanie przeprowadzić i udokumentować dowolnym sposobem – np.: w formie filmu lub zdjęć -  prowadzoną edukację z osobą starszą w zakresie obsługi telefonu/komputera lub tabletu i udowodnienie, że osoba starsza, którą uczono posiadła dodatkową wiedzę w zakresie obsługi wybranego sprzętu. Uczeń wybiera minimum jeden przedmiot nauki, np. telefon. Edukację osoby starszej należy przeprowadzić w terminie od 1 do 30.10.2020 roku.
Drugi konkurs również jest kierowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Uczeń ma za zadanie zorganizować wydarzenie rodzinne dla seniora/seniorów i udokumentowanie go dowolnym sposobem – w formie filmu lub zdjęć. Wydarzenie powinno być zorganizowane między 1 a 30.10.2020 r.

UWAGA!: Uczestnicy (uczniowie i seniorzy) mogą wziąć udział jednocześnie tylko w jednym konkursie. Zgłoszenia tych samych uczestników nie zostaną uwzględnione.

Laureaci pierwszego miejsca w kategorii „szkoła podstawowa” oraz „szkoła średnia” w obu konkursach wygrają ufundowany przez Gminę Wołów weekendowy pobyt rodzinny dla czterech osób w hotelu Nowy Zdrój – Centrum Zdrowia i Wypoczynku w Polanicy Zdrój, Zdrojowa 34a, 57-320 Polanica-Zdrój, telefon komórkowy dla seniora biorącego udział w konkursie oraz nagrody rzeczowe dla ucznia.

Oba konkursy trwają od 1 do 30 października.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminami konkursów:

 

 

 

 

 

 

Wersja XML