Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Garwół, dz. nr 333/1, AM-2

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. z 2020, poz. 65 ) Burmistrz  Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi  Garwół.

 

Garwół – działka nr 333/1 AM 2 o pow. 1,73 ha  KW WR1L/00039060/1

W planie zagospodarowania przestrzennego – działka oznaczona symbolem US – teren usług sportu i rekreacji,

Klasa gruntu – RIIIb – 0,05ha, RIVa – 0,18ha, RV – 1,50ha

Przeznaczenie dzierżawy – cele rolnicze,

Okres dzierżawy – 3 lata.

Do dzierżawy przeznacza się część działki o pow. 0,91 ha (RV-0,68ha, RIIIb- 0,05ha, RIVa- 0,18ha))

Czynsz dzierżawy – 509,60 zł rocznie, będzie płatny bez dodatkowego wezwania jednorazowo do 30-go maja każdego roku na konto wskazane przez Urząd miejski w Wołowie.

Dzierżawca będzie opłacał podatek z tytułu dzierżawy.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Po tym terminie będzie mogła być zawarta umowa dzierżawy. W tym celu należy się zgłosić do Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM w Wołowie (przybudówka Ratusza – wejście od szachownicy, pokój nr 14).

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM w Wołowie,

pokój nr 14, tel. 319 13 45. Sprawę prowadzi Marek Krasowski.

Wersja XML