Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie Wołowa, ul. Komuny Paryskiej, dz. nr 16/46, AM-50

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. z 2020, poz. 65 ) Burmistrz  Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Wołowa.

 

 Wołów –  działka nr 16/46 AM 50 o pow. 0,3480 ha   Księga Wieczysta nr WR1L/00025163/2

 

W planie zagospodarowania przestrzennego – teren oznaczony symbolem ZP  tereny zieleni parkowej.

Klasa gruntu – RV – 0,1839ha,  PsIV – 0,0693ha, RIVb – 0,0536ha, ŁIV – 0,0381ha, W- 0,0031 ha.

Do wydzierżawienia przeznacza się teren o pow.0,3449ha.

Przeznaczenie dzierżawy – cele rolnicze.

Okres dzierżawy –  do 3 lat.

Czynsz dzierżawy – 188,98zł  rocznie, będzie płatny bez dodatkowego wezwania jednorazowo do

30-go maja każdego roku na konto wskazane przez Urząd Miejski w Wołowie.

Dzierżawca będzie opłacał podatek z tytułu dzierżawy.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Po tym terminie będzie mogła być zawarta umowa dzierżawy.Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM w Wołowie, pokój nr 14, tel. 319 13 45.  Sprawę prowadzi Marek Krasowski.

Wersja XML