Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina chce wybudować przychodnię

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fddwolow%2Fvideos%2F438017680500840%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="314" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allowFullScreen="true"></iframe>
Radni większością głosów "za" uchwalili przeznaczenie kwoty 85 000 zł z budżetu gminy na wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego w związku z planowaną budową przychodni gminnej w Wołowie.
Program posłuży do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, opisu przedmiotu zamówienia, przygotowania oferty szczególnie w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie pacjentom z terenu Gminy Wołów dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy specjalistów oraz szerokiego wachlarza diagnostyki. Jest to odpowiedź na liczne apele mieszkańców Wołowa.
 
Wersja XML