Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Lubiąż, dz. nr 143, AM-1

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. z 2020, poz.65 ) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Lubiąż.

Lubiąż, działka nr 143 AM 1 o pow. 0,0800ha KW WR1L/00024888/3

Do wydzierżawienia przeznacza się część w/w działki o pow. 16m2,

W planie przestrzennego zagospodarowania –KDPJ - ciąg pieszo jezdny,

Przeznaczenie – pod blaszany garaż,

Okres dzierżawy – do 3 lat.

Czynsz dzierżawny – 67,20zł + aktualnie obowiązujący podatek VAT miesięcznie. Czynsz będzie płatny z góry do 10-go każdego miesiąca na konto wskazane przez Urząd Miejski w Wołowie

Dzierżawca będzie opłacał również podatek z tytułu dzierżawy.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Po tym terminie będzie mogła być zawarta umowa dzierżawy z dotychczasowym użytkownikiem działki.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM w Wołowie, pokój nr 14 tel. 319 13 45. Sprawę prowadzi Marek Krasowski.

Wersja XML