Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Program współpracy Gminy Wołów z

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Wołów w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Wołów w sprawie projektu "Programu współpracy Gminy Wołów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2021 r.

 

PDFogloszenie.pdf

DOCformularz_konsultacji.doc

DOCXProjekt_programu_wspolpracy_2021.docx

DOCtryb_i_szczegolowe_kryteria_oceny_wnioskow_o_realizacje_zadania_publicznego_w_ramach_inicjatywy_lokalnej.doc

Wersja XML