Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Lubiąż

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 

Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. z 2020, poz. 65 ) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Lubiąż.

Lubiąż – działka nr 149/24 AM 1 o pow. 0,94 ha Księga Wieczysta WR1L/00036565 /0

W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem ZP – zieleń parkowa,

Klasa gruntu – RV- 0,83ha, Bi-0,11ha

Przeznaczenie dzierżawy – ogródek przydomowy.

Okres dzierżawy – do 3 lat.

Do wydzierżawienia przeznacza się część działki o pow. 0,0283ha (RV).

Czynsz dzierżawny za w/w część działki – 70,00zł rocznie. Czynsz będzie płatny bez dodatkowego wezwania jednorazowo do 30-go maja każdego roku na konto wskazane przez Urząd Miejski w Wołowie.

Dzierżawca będzie opłacał podatek z tytułu dzierżawy.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Po tym terminie będzie mogła być zawarta umowa dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą.

 

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM w Wołowie,

pokój nr 14, tel. 319 13 45. Sprawę prowadzi Marek Krasowski.

 

Wersja XML