Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Lubiąż

W Y K A Z
nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. z 2020 poz. 65 ) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Lubiąż. 

Lubiąż ul. Księcia Bolesława Wysokiego – działka nr 92/22 AM 1 o pow. 1,4231ha KW WR1L/00032878/9 - teren ogródków przydomowych wraz obiektami gospodarczymi, 
W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem MW –teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. 
Użytek – B

Do wydzierżawienia przeznacza się część działki o pow. 0,0147ha.

Przeznaczenie dzierżawy – ogródek przydomowy.
Okres dzierżawy – do 3 lat.
Czynsz dzierżawny – 70,00 zł rocznie, będzie płatny bez dodatkowego wezwania jednorazowo do 30-go maja każdego roku na konto wskazane przez Urząd Miejski w Wołowie.

Dzierżawca będzie opłacał podatek z tytułu dzierżawy.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie. Po tym terminie będzie mogła być zawarta umowa dzierżawy. Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM w Wołowie, pokój nr 14, tel. 319 13 45. Sprawę prowadzi Marek Krasowski.
 

Wersja XML