Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

"Niezwykła Kraina" oficjalnie otwarta

NiezwyklaKraina.jpeg

Należący do Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Wołowie ośrodek rehabilitacyjno - opiekuńczo - wychowawczy "Niezwykła Kraina" został oficjalnie otwarty.

W ubiegły piątek w Wołowie przy udziale burmistrza Dariusza Chmury, Cezarego Przybylskiego - marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz zaproszonych gości - w tym Michała Jarosa - posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej doszło do oficjalnego przecięcia wstęgi. Uroczystość prowadziła Elżbieta Bereza, prezes Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych - osoba, od której rozpoczęły się wieloletnie starania, by w Wołowie powstał ośrodek zapewniający pełnowymiarową opiekę osobom z niepełnosprawnością. W październiku 2015 roku w tym samym miejscu odbyło się wmurowanie kamienia węgielnego i tym samym rozpoczęła się akcja zbiórki publicznej na budowę "Niezwykłej Krainy". W trakcie uroczystości prezes Elżbieta Bereza podziękowała za pomoc marszałkowi województwa Cezaremu Przybylskiemu, burmistrzowi Gminy Wołów Dariuszowi Chmurze oraz wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego miejsca.
Piątkowe wydarzenie to święto dla całej społeczności Gminy Wołów, powiatu wołowskiego i całego województwa. Ośrodek powstał przy udziale funduszy europejskich przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

 

Wersja XML