Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Wołów, ul. Bociania, dz. nr 25/35 AM-51

W Y K A Z

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

Wołów, ul. Bociania

Działka niezabudowana nr 25/35 Am 51 o pow. 0,1145 ha.

Księga Wieczysta nr WR1L/00026387/5

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem MN/167 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

Cena nieruchomości – 67.000,00 zł + 23 % VAT

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim

w Wołowie.

Wyznacza się termin do 09.11.2020 r. na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 wyżej cytowanej ustawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 71/ 319 13 15, 71 319 13 14.

PDFWykaz 25 35 Am 51.pdf

PDFBociania Sokola Gołębiej mapa.pdf

 

Wersja XML