Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Mianowania nauczycieli

Brak opisu obrazka
Nauczyciele gminnych placówek oświatowych złożyli uroczyste ślubowania w ramach swoich mianowań. Ślubowanie odbyło się podczas XXV Sesji Rady Miejskiej w Wołowie (31.08.2020 r.).
 
Ślubowanie tego dnia złożyły:
Agnieszka Nowak – nauczycielka wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krzydlinie Wielkiej.
Katarzynę Malik - Judzińska – nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Orląt Lwowskich w Wołowie
Paulina Szymańska – nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 2 „Słoneczko” w Wołowie
Monika Susłowicz - nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 2 „Słoneczko” w Wołowie
Joanna Świtoń- nauczycielka oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Orląt Lwowskich w Wołowie
 
 
Gratulujemy!
Wersja XML