Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Wołów, ul. Trzebnicka 5/3 dz. nr 5/1 AM-36

                                                         W Y K A Z

 

Zgodnie z art. 35 ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

 

Wołów, ul. Trzebnicka 5/3 -  lokal mieszkalny

 

Dz. nr 5/1 am 36  pow. 349 m² Księga Wieczysta WR1L/00036812/7

Lokal mieszkalny nr 3 o pow. 83,78 m2  położony na drugim piętrze budynku składa się z: trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i wc.

Do lokalu przynależy piwnica o pow. 12,20 m² i strych o pow. 19,30 mm²

Z lokalem związany jest udział w częściach wspólnych nieruchomości – 3097/10000

 

 

Forma zbycia – przeniesienie własności.

Cena nieruchomości –  203.500,00 zł.

 

 

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim                w Wołowie.

Wyznacza się termin do 20.10.2020 r. na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2  wyżej cytowanej ustawy.

            Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek 34, pokój nr 14, tel. 71/319 13 14.

Wersja XML