Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór wniosków na usunięcie azbestu

Zawiadomienie o naborze wniosków

Burmistrz Gminy Wołów ogłasza nabór wniosków o pomoc na realizację prac związanych z demontażem, zbieraniem i transportem oraz unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Wołów.

Mieszkańcy Gminy Wołów, których nieruchomości zostały ujęte w „Programie usuwania azbestu z terenu Gminy Wołów” mogą skorzystać w 2023 roku z dotacji na przedsięwzięcie związane z usunięciem azbestu.

Wnioski należy składać w terminie do 31.01.2023 roku:

  1. w godzinach pracy Urzędu w Punkcie Obsługi Klienta
  2. za pomocą operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Wołowie, Rynek 34, 56-100 Wołów,
  3. za pośrednictwem platformy E-PUAP.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane! Formularze wniosku dostępne są na stronie internetowej http://www.wolow.pl/ w zakładce „Dla mieszkańców – załatw sprawę – wydział środowiska i rolnictwa” oraz na stronie www.bip.wolow.pl w zakładce „Ochrona środowiska - Nabór wniosków”.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 71 319 13 12 lub 71 319 13 21

DOCWniosek na 2023 rok o pomoc na realizację prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest.doc (60,00KB)
DOCZałącznik nr 1 do wniosku.doc (28,50KB)
DOCZałącznik nr 2 do wniosku.doc (32,00KB)
DOCZałącznik nr 3 do wniosku.doc (31,00KB)
DOCZałącznik nr 4 do wniosku.doc (91,50KB)
DOCZałącznik nr 5 do wniosku.doc (36,00KB)

Wersja XML