Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Lubiąż działka numer 786/17 Am-3

W Y K A Z

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Lubiąż

Niezabudowana działki nr 786/17 Am3 o pow. 0,0524 ha.

Księga Wieczysta nr WR1L/00024923/1.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem: MNR/50 - przeznaczenie podstawowe – zabudowa zagrodowa i mieszkaniowa jednorodzinna, leży w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych. Na działce zlokalizowane jest stanowisko archeologiczne nr 1/21/76-23 AZP wpisane do rejestru zabytków pod nr 570/Arch/1970.

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

Cena nieruchomości – 25.200,00 zł + 23 % VAT

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Wyznacza się termin do 21.02.2023r. na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 wyżej cytowanej ustawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 71 319 13 24.

PDFmapa Lubiąz 786 15 i 786 17.pdf (464,23KB)

Wersja XML