Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja po zakończeniu procesu uspołecznienia procesu tworzenia projektu Strategii Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego

W związku procesem uspołecznienia procesu tworzenia  Strategii Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego (IIT SW ) przedstawiamy  uwagi i opinie zgłoszone w terminie od 24.11.2022 do 05.12.2022 r.   za pośrednictwem  formularza internetowego, który znajdował się pod adresem https://iitsw.webankieta.pl/

Jednocześnie informujemy: partnerów społeczno-gospodarczych, społeczeństwo obywatelskie, podmioty działające na rzecz ochrony środowiska, podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji,  inne grupy interesariuszy istotne dla rozwoju IIT SW, że proces uspołecznienia będzie kontynuowany między innymi poprzez publikowanie kolejnych projektów dokumentu oraz opiniowanie dokumentu przez Komitet Sterujący IIT.

 

DOCXUwagi uspołecznienie IIT.docx (15,53KB)
PDFStrategia IIT SW 2.4.pdf (3,45MB)

Wersja XML