Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dodatki dla podmiotów wrażliwych

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967 z późn. zm.) do Urzędu Miejskiego w Wołowie do dnia 30.11.2022 r. wpłynęło 8 wniosków o wypłatę dodatku dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła, wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie.

Wartość dodatku obliczona na podstawie wniosków wynosi dla podmiotów, które ponoszą koszty na zakup:

  1. węgla kamiennego - 121 042,18 zł
  2.  oleju opałowego - 65 069,84 zł

Łączna suma dodatków dla podmiotów wrażliwych wynosi 186 112,02 zł.

Dodatki zostaną wypłacone ze środków pochodzących z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wersja XML