Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ankieta dla mieszkańców Gminy Wołów

Szanowni Państwo!

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Koncepcji Transportu Osób z Potrzebą Wsparcia w Zakresie Mobilności oraz w celu dokonania diagnozy sytuacji lokalnej i potrzeb potencjalnych użytkowników i użytkowniczek usługi zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety.  Licząc na współpracę, zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorowej.

ANKIETA

Wersja XML