Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kondolencje dla rodziny Stefana Stawiskiego

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Stefana Stawiskiego
wieloletniego sołtysa wsi Uskorz Mały, działacza społecznego zaangażowanego w rozwój wsi.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia. 

stawiski.png

Wersja XML