Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Łososiowice, dz. nr 243/3 AM-1

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

         Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. z 2021, poz. 1899 ) Burmistrz  Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Łososiowice.

Łososiowice– działka nr 243/3 Am 1 o pow. 0,2334ha Księga Wieczysta nr WR1L/00028569/9

W planie zagospodarowania przestrzennego – teren oznaczony symbolem MNR- teren zabudowy zagrodowej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Klasa gruntu – (RV)

Przeznaczenie dzierżawy – cele rolnicze.

Okres dzierżawy – do 3 lat.

Do wydzierżawienia przeznacza się działkę o pow. 0,2334ha (RV)

       Czynsz dzierżawny w wysokości 166,68zł  rocznie, będzie płatny jednorazowo do  30-go maja

       każdego roku na konto wskazane przez Urząd Miejski w Wołowie.

    Dzierżawca będzie opłacał podatek z tytułu dzierżawy.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie. Po okresie wywieszenia wykazu zostanie sporządzona umowa dzierżawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM w Wołowie, pokój nr 14, tel. 319 13 45. Sprawę prowadzi Marek Krasowski.

Wersja XML