Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uruchomienie syren alarmowych - rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU!(1).png

Informujemy, że w dniu 1 sierpnia 2020 r. o godzinie 17:00 na terenie Gminy Wołów zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania.

W tym czasie zostanie wyemitowany dźwięk ciągły trwający 1 minutę, który będzie jednocześnie upamiętniał 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.
Dla podkreślenia rangi wydarzenia Burmistrz Gminy Wołów zwraca się z prośbą o wywieszenie flag państwowych na budynkach oraz w miejscach publicznych. Obchody rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego mają charakter ogólnokrajowy, a włączenie syren i wywieszenie flag państwowych stanowi ważny akcent w przestrzeni publicznej.

Wersja XML