Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Umowa podpisana

podpisanie umowy stobno mojecice.jpeg
Wczoraj tj. 28 lipca w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie została podpisana umowa z Przedsiębiorstwem Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów w Piotroniowicach na remont drogi gminnej nr 102789D w obrębie ewidencyjnym Stobno i Mojęcice.
Remont zostanie dofinansowany z Funduszu Dróg Samorządowych. Wartość inwestycji wyniesie 1 985 771,94 zł z czego 75% kwoty stanowić będzie w/w dofinansowanie.
Wersja XML