Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a

W dniu 08.09.2022 r. do Urzędu Miejskiego w Wołowie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie DS TEAM SPORT „Aktywny Senior”.
Informujemy, że zgodnie z art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.450 ze zm.) w ciągu 7 dni od dnia zamieszczenia oferty można zgłaszać uwagi osobiście w Urzędzie Miejskim w Wołowie, Rynek 34, Wydział Spraw Społecznych lub elektronicznie: patrycja.olech@wolow.pl, natalia.kasperek@wolow.pl

PDFOferta- DS TEAM SPORT.pdf (903,25KB)

Wersja XML