Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego

Rozporządzenie porządkowe nr 17 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zakazu korzystania z wody
rzeki Odry na terenie województwa dolnośląskiego.

PDFRozporządzeni.17.pdf (181,59KB)

Wersja XML