Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór wniosków na wymianę pieca

Brak opisu obrazka
Trwa nabór w trybie konkursu o udzielenie grantów na wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła.
Celem projektu pn. „Poprawa stanu powietrza w OSI Doliny Baryczy (wymiana wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gminy Cieszków, Milicz, Prusice, Twardogóra, Wołów, Zawonia, Żmigród)” jest zwalczanie emisji kominowej na terenie wybranych gmin OSI Doliny Baryczy.
Granty dofinansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 (RPO WD 2014-2020), Osi priorytetowej 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”
Termin naboru (składania wniosków o udzielenie grantów): od 1 lipca do dnia 30 września do godziny 15:00.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

Załączniki: 

 1. Kyteria wyboru grantobiorców 
 2. Wskaźniki realizaji
 3. Schemat wybór formularza
 4. Formularz nr 1 instrukcja
 5. FORMULARZ NR 1 WNIOSEK O UDZIELENIE GRANTU WORD
 6. FORMULARZ NR 1 WNIOSEK O UDZIELENIE GRANTU
 7. FORMULARZ NR 1 Załącznik nr 1
 8. FORMULARZ NR 1 Załącznik nr 2
 9. FORMULARZ NR 1 Załącznik nr 3
 10. FORMULARZ NR 2 INSTRUKCJA
 11. FORMULARZ NR 2 WNIOSEK O UDZIELENIE GRANTU WORD
 12. FORMULARZ NR 2 WNIOSEK O UDZIELENIE GRANTU
 13. FORMULARZ NR 2 Załącznik nr 1
 14. FORMULARZ NR 2 Załącznik nr 2
 15. FORMULARZ NR 2 Załącznik nr 3
 16. FORMULARZ NR 2 Załącznik nr 4
 17. FORMULARZ NR 2 Załącznik nr 5
 18. FOMRULARZ NR 3 WNIOSEK O UDZIELENIE GRANTU
 19. FORMULARZ NR 3 INSTRUKACJA
 20. FORMULARZ NR 3 WNIOSEK O UDZIELENIE GRANTU WORD
 21. FORMULARZ NR 3 Załącznik nr 1
 22. FORMULARZ NR 3 Załącznik nr 2
 23. FORMULARZ NR 3 Załącznik nr 3
 24. FORMULARZ NR 3 Załącznik nr 4
 25. FORMULARZ NR 3 Załącznik nr 5
 26. FORMULARZ NR 3 Załącznik nr 6
 27. Oświadczenie rozeznanie rynku
 28. Umowa z grantobiorcą
 29. WNIOSEK O WYPŁATĘ GRANTU Żmigród
 30. Wzór zalacznik nr 3 umowa
Wersja XML