Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

HARMONOGRAM FUNKCJONOWANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO, W TYM NIEODPŁATNEJ MEDIACJI, NA TERENIE POWIATU WOŁOWSKIEGO W 2022 r.

Na terenie Powiatu Wołowskiego nieodpłatna mediacja udzielana jest:

Dyżur osoby mającej uprawnienia do prowadzenia mediacji: środy od godz. 09.00 do godz.13.00

Dyżury osoby mającej uprawnienia do prowadzenia mediacji:

ZAPISY NA PORADY : pod nr tel. 71 380 59 01 lub 71 380 59 08 lub za pośrednictwem maila: 

Nieodpłatne porady prawne i obywatelskie, w tym nieodpłatna mediacja, udzielane są zarówno osobiście w punkcie jak i za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (zdalnie) oraz poza lokalem punktu.

Z nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji, mogą skorzystać wszystkie osoby przebywające w Polsce, w tym również obcokrajowcy.  

        Po otrzymaniu zgłoszenia pracownicy Starostwa Powiatowego w Wołowie ustalą możliwy termin i formę porady prawnej.  

Dni i godziny dyżurów:

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Wołowie, pl. Piastowski 2, 56-100 Wołów

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego o charakterze mobilnym

Poniedziałek: od godz.13.00 do 17.00

Czwartek: od godz. 11.00 do 15.00

Piątek: od godz. 11.00 do godz. 15.00

Dyżur nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: drugi i czwarty poniedziałek każdego miesiąca.

Wtorek: od 8.00 do 12.00

Środa: od 15.00 do 19.00

Dyżur nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego: pierwszy i trzeci wtorek każdego miesiąca.

Wersja XML