Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Mathaus Knote - rzeźbiarz Krainy Łęgów Odrzańskich

Pod takim tytułem realizowany jest projekt mający na celu remont kościoła w Łososiowicach oraz udostępnienie go turystom do zwiedzania.

Parafia NMP Królowej Polski w Brzegu Dolnym wraz ze Stowarzyszeniem "Łośki" w Łososiowicach współrealizatorzy projektu " zapraszają turystów, a w szczególności rowerowych, do zwiedzania kościoła pw. św. Jadwigi w Łososiowicach. Dyżury w zabytku będą pełnione od marca do października - w tym roku wyjątkowo - od sierpnia, w każdą sobotę, w godz. od 10 do 14. Startując z kościoła, początkowo żółtym szlakiem rowerowym, a także duktami leśnymi dojedziemy do Mojęcic, włączając się w nowopowstałą, rowerowa ścieżkę Wołów-Lubiąż zbudowaną po dawnej linii kolejowej. W pocysterskim klasztorze w Lubiążu można zobaczyć wiele innych prac rzeźbiarza, w szczególności kolumnę Maryjną na placu klasztornym z 1670 roku oraz figurę ECCE HOMO (1672) stojąca przed prywatnym budynkiem przy ul. Wojska Polskiego w Lubiążu.

Projekt pn. „Mathaus Knote rzeźbiarz Krainy Łęgów Odrzańskich” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Brak opisu obrazka

 

Wersja XML