Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Utrudnienia w ruchu - prace na odcinkach

Od przyszłego tygodnia prace na odcinkach ul. Piłsudskiego, Zwycięstwa, Chopina i Poznańskiej wykraczają w ostatnią fazę związaną z układaniem górnej warstwy nawierzchni bitumicznej.

W ślad za tym od poniedziałku pojawią się utrudnienia na ul. Chopina związane z regulacją zaworów i włazów studziennych.

Od środy 01.06.2022 r., na wskazanych wyżej ulicach, układana będzie warstwa ścieralna nawierzchni. W trakcie układania tej warstwy niemożliwy będzie ruch kołowy na poszczególnych odcinkach robót. Prosimy o stosowanie się do oznakowania oraz zaleceń osób kierujących ruchem.

Wersja XML