Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Śladami fauny i flory Gminy Wołów

Gmina Wołów otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu do ścieżki edukacyjnej "Śladami fauny i flory Gminy Wołów".

Gmina Wołów, w ramach realizacji zadania, zakupiła Ścieżkę Edukacyjną pn. „Śladami fauny i flory Gminy Wołów”, obejmującą podstawowe wiadomości o faunie i florze występującej w naszej gminie. Poszczególne elementy ścieżki mają odpowiednie tytuły, m.in.:

Zamontowane na działce przy ul. Panieńskiej Wołów, teren OSiR:

 1. Tratwa sprawnościowa
 2. Tablica edukacyjna „Małe i duże ssaki leśne"
 3. Gra edukacyjna „Jaki to ptak?”
 4. Wiata przyrodnicza „Przyrodnicze koło wiedzy”
 5. Skocznia „Leśne rekordy”
 6. Rzeźba pszczoły
 7. Tablica edukacyjna o owadach zapylających, umieszczona przy łące kwietnej
 8. Gra edukacyjna „Spalaj razem z nami”

Umieszczone wzdłuż ścieżki rowerowej:

 1. Tablica edukacyjna "Poznajemy zwierzęta leśne"

 2. Rzeźb owoców drzew wraz z tabliczkami edukacyjnymi - 6 szt.

 3. Rzeźba lochy dzika

Zamontowane na działce przy ul. L. Willmanna w Lubiążu, teren przedszkola

 1. "Znajdź moją mamę" Gra edukacyjna Labirynt Natury
 2. "Wiem co jem w lesie" Gra edukacyjna Labirynt Natury
 3. Obserwator sprawnościowy
 4. "Sprawność Dendrolog" Gra edukacyjna
 5. "Drzewa leśne" Gra edukacyjna Światowid

Utworzona ścieżka przyrodniczo – edukacyjna o łącznej długości około 15 km, składa się z 18 elementów edukacyjnych zawierających istotne informacje o roślinności oraz zwierzętach występujących na obszarze naszej gminy. Oprócz elementów typowo edukacyjnych, zostały zamontowane również elementy służące do edukacji poprzez zabawę np. przyrodnicze koło wiedzy, wiem co jem w lesie, itp. Ścieżka dla dzieci i rodziców jest nie tylko atrakcją, ale również interesującym doświadczeniem, do którego chętnie powracają podczas spacerów i zabaw.

Gmina Wołów na ten moment dokonuje rozliczenia dofinansowania na zadanie pn. Gminny program edukacji ekologicznej „Śladami fauny i flory Gminy Wołów”. Kwota dofinansowania wynosi 22 984,11 zł.

Ścieżka edukacyjna dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

 

 

 

Wersja XML