Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Krzydlina Wielka, dz. nr 219, AM-2

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. z 2021r , poz. 1899) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Krzydlina Wielka.

Krzydlina Wielka – działka nr 219 AM 2 o pow. 0,1693ha KW WR1L/00028923/9

W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem MNR – tereny zabudowy zagrodowej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej,

Klasa gruntu – RV- 0,1063ha, PsIV- 0,0630ha,

Przeznaczenie dzierżawy – cele rolnicze,

Okres dzierżawy – 3 lata,

Czynsz dzierżawy – 153,06 zł rocznie. Czynsz będzie płatny bez dodatkowego wezwania jednorazowo do 30-go maja 2020 roku na konto wskazane przez Urząd Miejski w Wołowie,

Dzierżawca będzie opłacał podatek z tytułu dzierżawy,

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Po tym terminie będzie zawarta umowa dzierżawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 14, tel. 319 13 45. Sprawę prowadzi Marek Krasowski.

 

Wersja XML