Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejne remonty dróg i budowa oświetlenia

Brak opisu obrazka

Radni Rady Miejskiej w Wołowie podczas ostatniej sesji uchwalili zmiany w budżecie gminy Wołów. Zmiany dotyczą między innymi zabezpieczenia środków na inwestycje drogowe i oświetlenie uliczne.

Została zwiększona planowana kwota przeznaczona na przebudowę drogi w miejscowości Piotroniowice z 560 000 zł do 800 000 zł. W budżecie gminy zostały również zabezpieczone środki w kwocie 350 000 zł na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wołowie – ul. Jerzego Giedroycia, współfinansowaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. W dalszym ciągu trwa opracowywanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg w obrębie osiedla Wichrowe Wzgórza w Wołowie.

Pozostałe zmiany w budżecie dotyczą: Zwiększenia środków na rozbudowę małej architektury na terenie Wołowa z 60 000 zł do 100 000 zł, zabezpieczenia w budżecie środków na budowę oświetlenia drogowego w Wołowie na ulicy Objazdowej i Cichej oraz w miejscowościach Lipnica i Mikorzyce, zabezpieczenia środków na przygotowanie dokumentacji do wniosku dotyczącego modernizacji istniejącego oświetlenia ulicznego i drogowego przy drogach publicznych na energooszczędne w ramach projektu partnerskiego którego Gmina Wołów jest liderem, jak również Zwiększenia kwoty dotacji celowej dla Województwa Dolnośląskiego w zakresie organizowania publicznego transportu kolejowego relacji Wołów-Wrocław Główny.

Będzie remont przychodni

W trakcie wspólnego posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Wołowie wiceburmistrz Jan Janas zapowiedział modernizację Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Lubiążu. Niebawem zostanie ogłoszone postępowanie na wyłonienie firmy, która m.in. ociepli budynek WOZ. Kwota przeznaczona na pierwszy etap modernizacji obiektu to 176 000 zł. Prace remontowe mają poprawić estetykę przychodni oraz komfort pracowników i pacjentów ośrodka.

 


 

Wersja XML