Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uwaga! Zmiana w ruchu drogowym od 5 kwietnia

Informujemy, że od dnia 05.04.2022 r. (wtorek) planowane jest zamknięcie fragmentu drogi wojewódzkiej nr 338 od skrzyżowania ul. Inwalidów Wojennych z ul. Poznańską do skrzyżowania ul. Przechodniej z ul. Ludową. Zamknięcie jest spowodowane bardzo głębokimi wykopami, które konieczne są do wykonania wymiany odcinka kanalizacji sanitarnej w ul. Ludowej. Przejazd na tym odcinku będzie niemożliwy. Tym samym ul. Inwalidów Wojennych będzie drogą ślepą na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Poznańskiej. Przejazd pomiędzy ul. Ludową i Przechodnią będzie otwarty jednak ograniczony do jednego pasa ruchu. Z uwagi na bardzo głębokie wykopy i konieczność pompowania wody gruntowej i przepompowywania ścieków, zamknięcie tego fragmentu może potrwać do kilku tygodni. Realny termin może zostać podany dopiero po wykonaniu pierwszego fragmentu wykopu.

Brak opisu obrazka

Wersja XML