Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gmina Wołów liderem partnerskiego projektu

W świetlicy środowiskowej w Moszycach 23 czerwca 2020 r. odbyło się spotkanie, dotyczące partnerskiego projektu w ramach RPO WD 2014-2020 Działanie 3.4.E Samodzielne inwestycje związane z energooszczędnym ulicznym i drogowym przy drogach publicznych.

Wzięli w nim udział przedstawiciele gmin: Wołowa, Twardogóry, Strzelina, Milicza, Środy Śląskiej, Żmigrodu i Miasta Oława.

Celem spotkania było m.in. wyłonienie lidera przedmiotowego projektu, ustalenie warunków współpracy z firmą doradczą oraz omówienie stanu zaawansowania realizacji prac dokumentacyjnych w poszczególnych gminach.

Udział w tym projekcie umożliwia nam uzyskanie dofinansowania na wymianę oświetlenie ulicznego na i drogowego przy drogach publicznych na oświetlenia ledowe. Efektem takiej wymiany będzie znacząca obniżka kosztów energii.

 

 

Wersja XML