Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Stary Wołów, dz. nr 63/3 Am 1

W Y K A Z

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Stary Wołów

Niezabudowana działka nr 63/3 Am1 o pow. 0,1033 ha.

Księga Wieczysta nr WR1L/00024204/5.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem: UI/1 - przeznaczenie podstawowe – tereny usług innych, straż pożarna, więzienie ustalona jako cele publiczne, w strefie OW ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych. W ewidencji gruntów działka oznaczona jest symbolem dr - drogi

Forma zbycia – Przeniesienie prawa własności -

darowizna na rzecz Skarbu Państwa - Zakładu Karnego w Wołowie

Cena nieruchomości – 17.900,00 zł

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 71 319 13 24.

PDFmapka Stary Wołów 63 3.pdf (501,25KB)

Wersja XML