Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi przy ul. Kolejowej i dworca PKP w Wołowie

pobrane.jpeg

Projekt pn. „Przebudowa drogi przy ul. Kolejowej i dworca PKP w Wołowie” nr RPDS.03.04.01-02-0016/16 jest współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W celu usprawnienia funkcjonowania komunikacji publicznej na terenie miasta przebudowany zostanie lokalny układ komunikacyjny wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Projekt zakłada:

Całkowita wartość projektu wynosi  5.531.579,44 zł, z czego dofinansowanie z RPO WD 2014-2020 wynosi  1.902.169.46 zł. 

Wersja XML