Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Poprawa komunikacji w centrum Wołowa

Brak opisu obrazka

Projekt pn. „Poprawa komunikacji w centrum Wołowa” nr RPDS.03.04.01-02-0017/16 jest współfinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. W celu usprawnienia funkcjonowania komunikacji publicznej na terenie miasta przebudowany zostanie lokalny układ komunikacyjny wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Projekt zakłada:

Całkowita wartość projektu wynosi  1.404.282,56 zł, z czego dofinansowanie z RPO WD 2014-2020 wynosi  1.114.037,09 zł.

Wersja XML