Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia - Garwół, dz. nr 194/2 Am 1

W Y K A Z

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia.

Garwół

Niezabudowana działki nr 194/2 Am1 o pow. 0,0620 ha.

Księga Wieczysta nr WR1L/00024834/0.

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem: R/3 - przeznaczenie podstawowe – tereny rolnicze. W ewidencji gruntów działka oznaczone jest użytkiem dr – drogi.

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

Cena nieruchomości – 9.300,00 zł.

Nieruchomość sprzedawana jest na rzecz właściciela nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr 190 Am1 na poprawę warunków zagospodarowania.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Wołowie.

Wyznacza się termin do 28.02.2022r. na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 wyżej cytowanej ustawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, tel. 71 319 13 24.

PDFmapka Garwół 194 2.pdf (533,57KB)

Wersja XML