Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 259/2021 Burmistrza Gminy Wołów

Zarządzenie nr 259/2021 Burmistrza Gminy Wołów z dnia 28.12.2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartych konkursów na realizację zadań publicznych Gminy Wołów ogłoszonych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2022.

PDF2592021.pdf

Wersja XML