Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozwój e-urzędu

Informacje o projekcie "Projekt 5.2.1 PO KL: Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego"

 

AKTUALNOŚCI

Pracownicy 8 JST podnoszą swoje kwalifikacje
17.02.2015

 

Bezpieczeństwo przetwarzania informacji, eUrząd, ePUAP, nowa instrukcja kancelaryjna to niektóre z wielu szkoleń przewidzianych w ramach partnerskiego projektu „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, którego Liderem jest Gmina Prusice.

Od połowy grudnia 2014 roku pracownicy 8 JST z terenu województwa dolnośląskiego: Urzędu Miasta i Gminy w Prusicach, Urzędu Miejskiego w Wołowie, Urzędu Miejskiego w Obornikach Śląskich, Urzędu Gminy w Zawoni, Urzędu Gminy w Wisznia Małej, Urzędu Gminy w Dobroszycach, Urzędu Miejskiego w Prochowicach oraz Starostwa Powiatowego w Trzebnicy podnosi swoje kwalifikacje i uczestniczy w pierwszej części szkoleń w ramach projektu „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego".

W ramach projektu odbędą się 4 ścieżki szkoleniowe:
-       Wszyscy uczestnicy
-       Urzędnicy posiadający bezpośredni kontakt z klientem
-       Liderzy – kierownicy działów
-       Informatycy

W ramach pierwszej części szkoleń odbywają się zajęcia z bezpieczeństwa przetwarzania informacji, eurząd, ePUAP oraz nowa instrukcja kancelaryjne. Uczestnicy szkoleń podnoszą swoje kwalifikacje poprzez zajęcia teoretyczne, dokumenty prawne oraz zajęcia praktyczne i warsztaty prowadzone przez specjalistów – Panią Annę Zubrzycką Abramowicz, Panią Małgorzatę Czartoryską oraz Pana Jakuba Zalewskiego.

W drugiej części szkoleń po rozstrzygnięciu zamówienia publicznego na działania w ramach elektronicznego zarządzania dokumentami odbędą się następujące zajęcia: zarządzanie dokumentami elektronicznymi, gromadzenie i analiza informacji, warsztaty ePUAP oraz zarządzanie środowiskiem serwerowym.

Celem uczestnictwa przez pracowników samorządowych w szkoleniach jest: podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników samorządowych w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT w procesie świadczenia elektronicznych usług publicznych.


Opracowała: Dorota Leń
Sekretarz projektu: „Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego"

 

Rozpoczęcie szkoleń
21.01.2015

Rozpoczął się cykl zajęć realizowanych w ramach projektu 5.2.1 PO KL: "Rozwój e-urzędów w 8 JST województwa dolnośląskiego", w których wezmą udział urzędnicy z Gminy Wołów. Zajęcia będą dotyczyć między innymi:

- bezpieczeństwa przetwarzania informacji,
- obsługi klienta w zakresie informowania o e-usługach i potwierdzeniu profilu zaufanego,
- obsługa platformy ePUAP,
- nowa instrukcja kancelaryjna.

Zajęcia realizowane są od połowy grudnia 2014 i potrwają do czerwca bieżącego roku. 

Wersja XML