Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ponad 570 000 zł dofinansowań na projekty edukacyjne

Projekty edukacyjne.png

Gmina Wołów otrzymała wsparcie w kwocie 578 207 zł na realizację trzech projektów edukacyjnych:

  1. Laboratoria Przyszłości:

To inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, której celem jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

W ramach realizacji zadania Gmina Wołów otrzyma kwotę 480 600 zł, która zostanie przeznaczona na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

  1.  Poznaj Polskę:

Przyznawane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki środki finansowe w formie dotacji celowej przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra. W ramach zadania dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki jednodniowe, dwudniowe oraz trzydniowe.

Gmina Wołów otrzymała na ten cel kwotę 57.967,00 zł, wkład własny wyniesie 27.289,00 zł

  1. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0:

Jest programem uchwalonym na lata 2021-2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Gmina Wołów otrzymała na ten cel kwotę 39.640,00 zł, wkład własny w realizację projektu: 9.910,00 zł

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3 - Zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

Otrzymane środki będą przeznaczone na zakup nowości wydawniczych do placówek wychowania przedszkolnego, bibliotek szkolnych oraz realizację działań promujących czytelnictwo (w tym zakup nagród dla uczniów biorących udział w akcjach promujących czytelnictwo).

Wersja XML