Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Stary Wołów, dz. nr 144, AM-1

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. z 2020, poz. 1990 ) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Stary Wołów.

Stary Wołów - działka nr 144 AM 1 o pow. 0,1200 ha KW WR1L/00028643/2

W planie zagospodarowania przestrzennego – teren wód otwartych stojących.

Użytek – Wsr

Przeznaczenie dzierżawy – staw przeciwpożarowy

Okres dzierżawy – do 3 lat.

Czynsz dzierżawy – 144,00 zł rocznie, będzie płatny bez dodatkowego wezwania jednorazowo

do 30-go maja każdego roku na konto wskazane przez Urząd Miejski w Wołowie

Dzierżawca będzie opłacał podatek z tytułu dzierżawy.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Po tym terminie będzie mogła być zawarta umowa dzierżawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM w Wołowie,

 tel. 319 13 45. Sprawę prowadzi Marek Krasowski .

Wersja XML