Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Wołów, ul. Słowackiego, dz. nr 216/17, AM-48

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. z 2020, poz. 1990 ) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie miasta Wołowa.

Wołów ul. Słowackiego, działka nr 216/17 AM 48 o pow. 1,9044 ha,

KW WR1L/00027073/8

W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem: ZP – zieleń parkowa.

Rodzaje użytków:        RV-0,3268 ha,

                                   ŁIV - 0,7642 ha,

                                   ŁV - 0,1542 ha,

                                   ŁVI – 0,5550ha

 W – 0,1042ha

Przeznaczenie dzierżawy – cele rolnicze,

Okres dzierżawy – do 3 lat.

Do wydzierżawienia przeznacza się część w/w działki o pow. 0,0500ha (ŁVI).

Czynsz dzierżawny w wysokości 140,00zł rocznie, będzie płatny jednorazowo

 do 30-go maja każdego roku na konto wskazane przez Urząd Miejski w Wołowie.

 Dzierżawca będzie opłacał podatek z tytułu dzierżawy.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM w Wołowie, pokój nr 14, tel. 319 13 45. Sprawę prowadzi Marek Krasowski.

Wersja XML