Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Gminna Komisja do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych

W gminie Wołów została powołana Gminna Komisja do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym - huragan na terenie gminy Wołów w 2021 roku, Zarządzeniem nr 426 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 listopada 2021 r. Zgłoszeń należy dokonywać na oficjalnym wniosku z Urzędu Wojewódzkiego, który jest do pobrania w punkcie obsługi klienta w tut. Urzędzie oraz na stronie duw.pl. 

Warunkiem oszacowania strat przez komisję jest to, że uprawa nadal musi znajdować się na polu. W przypadku braku uprawy na polu komisja nie ma możliwości oszacowania szkód, a w protokole powierzchnia taka zostanie uwzględniona z procentem strat wynoszącym 0.

 

DOCWniosek_rolnika_dotyczacy_oszacowania_szkod_w_gosp___rol___2021_r_.doc
DOCOswiadczenie_nr_1_dla_rolnikow_nie_posiadajacych_dokumentacji.doc
PDFZarządzenie nr 426 o powołaniu komisji.pdf

Wersja XML