Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Zagórzyce. dz. nr 8/3, AM-1

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. z 2020, poz. 1990 ) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Zagórzyce.

Zagórzyce – działka nr 8/3 AM 1 o pow. 0,3000 ha KW WR1L/00027281/9

W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem: R – tereny rolnicze.

Klasa gruntu – RIVb – 0,06ha, RV – 0,24ha

Do wydzierżawienie przeznacza się część działki o pow. 0,1500ha (RIVb-0,0300ha, RV – 0,1200ha)

Przeznaczenie dzierżawy – cele rolnicze

Okres dzierżawy – do 3 lat.

Czynsz dzierżawy – 150,00 zł rocznie, będzie płatny bez dodatkowego wezwania jednorazowo do 30-go maja każdego roku na konto wskazane przez Urząd Miejski w Wołowie.

Dzierżawca będzie opłacał podatek z tytułu dzierżawy.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Po tym terminie będzie mogła być zawarta umowa dzierżawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 14, tel. 319 13 45. Sprawę prowadzi Marek Krasowski.

Wersja XML