Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Straża, dz. nr 1/8 AM-1

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 1990) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Straża.

Straża – działka nr 1/8 AM 1 o pow. 0,7200 ha KW WR1L/00029738/6

W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem ZLd –tereny dolesień.

Do wydzierżawienia – część działki o pow. 0,5000 ha

Klasa gruntu – RV

Przeznaczenie dzierżawy – cele rolnicze

Okres dzierżawy – 3 lata.

Czynsz dzierżawy – 220,00 zł będzie płatny bez dodatkowego wezwania jednorazowo

do 30-go maja każdego roku na konto wskazane przez Urząd Miejski w Wołowie.

Dzierżawca będzie opłacał podatek z tytułu dzierżawy.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Po tym terminie będzie mogła być zawarta umowa dzierżawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pokój nr 14, tel. 319 13 45. Sprawę prowadzi Marek Krasowski

Wersja XML