Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Łososiowice, dz. nr 58/5, AM-1

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. z 2020, poz. 1990) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Łososiowice.

Łososiowice – działka nr 58/5 AM 1 o pow. 0,1725ha KW WR1L/00028568/2

W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem MNR – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy zagrodowej

Klasa gruntu – Ps III 0,0973ha, RIIIb 0,0752ha

Przeznaczenie dzierżawy – cele rolnicze

Okres dzierżawy – 3 lata.

Czynsz dzierżawy – 154,50zł rocznie, będzie płatny bez dodatkowego wezwania jednorazowo do 30-go maja każdego roku na konto wskazana przez Urząd Miejski w Wołowie.

Dzierżawca będzie opłacał podatek z tytułu dzierżawy.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Po tym terminie będzie mogła być zawarta umowa dzierżawy .

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM w Wołowie,

pokój nr 14. Sprawę prowadzi Marek Krasowski - tel. 319 13 45.

Wersja XML