Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Prawików, dz. nr 225/4, AM-1

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. z 2020, poz. 1990 ) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Prawików.

Prawików – działka nr 225/4 AM 1 o pow. 0,2300 ha KW WR1L/00024360/6

W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem Rł: tereny rolnicze, łąki pastwiska, nieużytki,

Klasa gruntu – PsIV

Przeznaczenie dzierżawy – cele rolnicze

Okres dzierżawy – do 3 lat.

Czynsz dzierżawy – 166,00 zł rocznie , będzie płatny bez dodatkowego wezwania jednorazowo do 30-go maja każdego roku na konto wskazane przez Urząd Miasta i Gminy w Wołowie.

Dzierżawca będzie opłacał podatek z tytułu dzierżawy.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Wołowie.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UMiG w Wołowie,

pokój nr 14, tel. 319 13 45. Sprawę prowadzi Marek Krasowski.

Wersja XML