Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Mojęcice, dz. nr 315/2, AM-2

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. z 2020, poz. 1990 ) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Mojęcice.

Mojęcice – działka nr 315/2 AM 2 o pow. 0,1300ha WR1L/00028645/6

W planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowa działka oznaczona symbolem R –tereny rolnicze.

Do dzierżawy przeznacza się teren o pow. 0,0700ha

Klasa gruntu –RIIIa - 0,0600ha, RIVa – 0,0100ha.

Przeznaczenie dzierżawy – cele rolnicze                                                                                                 

Okres dzierżawy – do 3 lat.

Czynsz dzierżawy – 98,00zł rocznie.

Czynsz będzie płatny bez dodatkowego wezwania jednorazowo do 30-go maja każdego roku na konto wskazane przez Urząd Miejski w Wołowie.

Dzierżawca będzie opłacał podatek z tytułu dzierżawy.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Po tym terminie będzie mogła być zawarta umowa dzierżawy

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM w Wołowie,

pokój nr 14. Sprawę prowadzi Marek Krasowski - tel. 71 319 13 45.

Wersja XML