Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Wołów, ul. Panieńska, dz. nr 10/33 Am 35

Brak opisu obrazka

W Y K A Z

Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 poz. 65 ze zm.) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych  do sprzedaży.

 

Wołów, ul. Panieńska

Działka niezabudowana nr 10/33 A 35 o pow. 0,0086 ha o nawierzchni z kostki betonowej.

Księga Wieczysta nr WR1L/00026980/2

W Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego nieruchomość oznaczona jest symbolem U/15 – teren usług i lezy w strefie ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych oraz w strefie „B” ochrony konserwatorskiej.

 

Forma zbycia – przeniesienie prawa własności.

Cena  nieruchomości –  20.000,00 zł.

Cena zostanie powiększona o należny podatek VAT według obowiązujących przepisów.

 

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim

w Wołowie.

Wyznacza się termin do 22.06.2020 r. na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 wyżej cytowanej ustawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołowie, Rynek – Ratusz, pokój nr 14, tel. 71/ 319 13 15, 71 319 13 14.

Wersja XML