Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Gliniany, dz. nr 420, AM-1

W Y K A Z

nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz U. z 2020, poz. 1990 ) Burmistrz Gminy Wołów podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi Gliniany.

Gliniany – działka nr 420 AM 1 o pow. 0,0700ha KW WR1L/00024637/9

W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem MNR- teren zabudowy zagrodowej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej.

Do wydzierżawienia przeznacza się działkę o pow. 0,1044ha ( PsV )

Przeznaczenie dzierżawy – cele rolnicze

Okres dzierżawy – 3 lata.

Czynsz dzierżawy – 98,00zł rocznie. Czynsz będzie płatny bez dodatkowego wezwania jednorazowo do 30-go maja każdego roku.

Dzierżawca będzie opłacał podatek z tytułu dzierżawy.

Wykaz zostaje wywieszony na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wołowie.

Po tym terminie będzie mogła być zawarta umowa dzierżawy.

Szczegółowe informacje – Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami UM w Wołowie,

pokój nr 14, tel. 319 13 45. Sprawę prowadzi Marek Krasowski.

Wersja XML